Innenfra, utenfra og tredjeposisjoner? Refleksiv posisjonalitet i forskning blant katolikker i Norge [Insider, outsider or third positions? Reflexive positionality in research among Catholics in Norway]

Book Chapter

Erdal, Marta Bivand (2016) Innenfra, utenfra og tredjeposisjoner? Refleksiv posisjonalitet i forskning blant katolikker i Norge [Insider, outsider or third positions? Reflexive positionality in research among Catholics in Norway], in Kringlebotn Sødal, Helje; Anders Aschim; & Olav Hovdelien, eds, Kristne migranter i Norden [Christian migrants in the Nordic countries]. Kristiansand: Portal.
ISBN: 9788283140934