Tilknytningsmatrisen [The Matrix of Attachment]

PRIO Policy Brief

Pettersen, Silje Vatne & Jørgen Carling (2015) Tilknytningsmatrisen [The Matrix of Attachment], PRIO Policy Brief, 8. Oslo: PRIO.

​​Innvandrere er gjerne knyttet til både landet de bor i og opprinnelseslandet. Disse tilknytningene beskrives ofte hver for seg som integrering og transnasjonalisme. Et nytt analytisk rammeverk, tilknytningsmatrisen, setter oss i stand til å undersøke integrering og transnasjonalisme blant innvandrere samtidig. Denne matrisen kan bidra til mer nyanserte analyser og bedre tilpassede politiske tiltak. Vi bruker dette rammeverket til å analysere variasjon i tilknytning blant innvandrere i Norge.​

Authors

ISBN: 978-82-7288-620-1