Tvunget til lovbrudd [Forced to Break the Law]

Popular Article

Gaas, Mohamed Husein; Marta Bivand Erdal & Cindy Horst (2008) Tvunget til lovbrudd [Forced to Break the Law], Dagbladet, 2 April.

​Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk i slutten av februar til aksjon og arresterte tre menn av somalisk opprinnelse, mistenkt for finansiering av terrorvirksomhet i Somalia. Denne aksjonen har fått en overraskende og positiv konsekvens: den har gjenåpnet debatten omkring hawala-virksomhetens juridiske status i Norge. Debatten beveger seg nå i positiv retning. Finansdepartementet har bedt Kredittilsynet om en vurdering som skal foreligge i løpet av september i år. Nødvendigheten av å legalisere hawala også i Norge blir anerkjent av stadig flere. I denne sammenheng er det nyttig med en oppsummering av viktige fakta og argumenter. 

Dagbladet article

Authors

Cindy Horst

Cindy Horst

Research Professor

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal

Research Professor in Migration Studies

Mohamed Husein Gaas

Mohamed Husein Gaas

Research Assistant