Alder, botid og livsfase: Integrering i et tidsperspektiv [Norwegian version]

PRIO Policy Brief

Ezzati, Rojan Tordhol & Marta Bivand Erdal (2015) Alder, botid og livsfase: Integrering i et tidsperspektiv [Norwegian version], PRIO Policy Brief, 1. Oslo: Peace Research Institute Oslo (PRIO).

​​Politikere, ​media og forskere tar ofte utgangspunkt i opprinnelsesland eller etnisitet når de diskuterer integrering og tilhørighet. I dette dokumentet diskuterer vi integreringsprosesser fra et tidsperspektiv. Med fokus på alder ved innvandring, botid i Norge og hvor i livssyklusen individet befinner seg, finner vi mange likhetstrekk i våre informanters tanker om integrering og tilhørighet, uansett opprinnelsesland.  

Authors

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal

Research Professor in Migration Studies

Rojan Tordhol Ezzati

Rojan Tordhol Ezzati

Doctoral Researcher

Alder, botid og livsfase: Integrering i et tidsperspektiv
ISBN: 978-82-7288-591-4