Al-Hawl Refugee Camp in Syria. April 2, 2019. . Photo:  Kate Geraghty/Getty Images
Al-Hawl Refugee Camp in Syria. April 2, 2019. . Photo: Kate Geraghty/Getty Images

På tross av at to norske kvinner og deres tre barn nylig ble hentet hjem fra Syria, er det fortsatt titusenvis av mennesker fra omtrent 60 ulike land strandet i leirene al-Hol og Roj i Syria. De humanitære forholdene her beskrives som katastrofale og de som bor i leirene har svært begrenset tilgang til grunnleggende tjenester, som helsehjelp, mat, rent vann og utdanning.

Rundt 34 land har hentet hjem over 6000 av sine statsborgere fra leirer i Syria siden 2019, men de aller fleste landene har bragt hjem svært få eller ingen. Hva som skal skje med de nesten 60 000 menneskene i leirene, hvorav majoriteten er barn, er svært usikkert.

I Norge har debatten primært dreid seg om hjemhenting av norske borgere. Denne panelsamtalen vil 'løfte blikket' og se nærmere på de humanitære forholdene i disse leirene og diskutere mulige løsninger for alle de internerte. Spørsmål som vil stilles er:

  • Hvem er disse menneskene i leirene og hvordan er livene deres?
  • Hva er de humanitære og rettslige problemstillingene for de som oppholder seg i leirene?
  • Hvilket ansvar har det internasjonale samfunn for å bidra til en løsning for egne og samtlige borgere strandet i leirene?
  • Hva bør gjøres?

Presentasjoner:

  • Innledning fra Generalsekretær Røde Kors, Anne Bergh
  • Virkelighetsbeskrivelse fra al-Hol, Amund Bakke Foss, VG
  • Beskyttelse av kvinner og barn og deres rettigheter, Inger Skjelsbæk, Universitetet i Oslo og PRIO
  • Humanitære og rettslige problemstillinger fra et internasjonalt/statlig perspektiv og behovet for en løsning, Cecilie Hellestveit, Folkerettsinstituttet
  • Hvilke prosesser foregår internasjonalt, og hva er det reelle politiske handlingsrommet? Statssekretær Erling Rimestad, Utenriksdepartementet