GoToVan via Flickr CC BY
GoToVan via Flickr CC BY

Hva er de langsiktige menneskerettslige, rettssikkerhetsmessige og rettsstatlige konsekvensene av koronaepidemien for mennesker på flukt?

Opptaket er nå på YouTube. Klikk her.

Spørsmål panelet tar opp:

 • Hva er de største truslene mot flyktninger og asylsøkeres
  rettssikkerhet?
 • Hva må til for at korona-innskrenkningene ikke skal bli
  permanente?
 • Skaper koronaepidemien et mulighetsrom for å tenke nytt om
  norsk politikk og internasjonale institusjoners praksis?

Panelet består av

 • Professor Maja Janmyr
 • Advokat Brynjulf Risnes
 • Professor Terje Einarsen
 • Professor Kristin Bergtora Sandvik (moderator)
 • Professor Malcolm Langford (teknisk moderator-Zoom)

Mer om Webinaret: https://www.jus.uio.no/forskning/arrangementer/webinarer/2020/webinar-korona-asylsokere.html