En langvarig utfordring

Popular article

Carling, Jørgen (2013) En langvarig utfordring [A Long-Term Challenge], NRK Ytring. 4 October.

Full text (in Norwegian)

Det er ikke menneskesmuglerne som er skyld i at båtflyktninger dør

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙