Et nærblikk på grenseovervåkningen i Middelhavet

Popular article

Jumbert, Maria Gabrielsen (2015) Et nærblikk på grenseovervåkningen i Middelhavet [A Close-up on Border Control in the Meditteranean], Ny Tid (10–10). 20 May.

Et nærblikk på grenseovervåkningen i Middelhavet

EUs reaksjon på de økte flyktningestrømmene over Middelhavet er å styrke grenseovervåkningen gjennom Frontex-operasjonen Triton. Det er derimot lite man kan gjøre i form av effektiv grensekontroll til sjøs. Triton har ikke et redningsmandat, selv om det er her overvåkningen har størst potensial til å spille en positiv rolle. I frykten for å gjøre det litt lettere for båtflyktningene å komme seg til Europa, blir grenseovervåkningen fremhevet som en «effektiv» respons.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙